1 Ster2 Sterren3 Sterren4 Sterren5 Sterren (35 stemmen, gem. 4,31 van 5)

Saint Église.

Père Leonard beklom het preekgestoelte. Hij was nu reeds 11 jaar aangesteld als priester van Saint Église du Sacré-Coeur een onooglijk bergdorpje in de Corbières aan de voet van de Franse Pyreneeën. Zijn parochie bestond uit 362 zielen. Het waren voornamelijk schapenherders, enkele wijnboeren en olijfpersers en dat was het dan. Ze waren arm en op enkele uitzonderingen na allemaal ongeletterd.

“Een godvrezende christen verspilt zijn zaad niet op de rotsen. Ook niet in akkers die de vrucht niet laten rijpen. Hij zal zijn zaad planten in de vruchtbare bodem van zijn huwelijk. Zo zal de echtgenoot zijn akker bewerken en er zorg voor dragen dat zijn zaad enkel in de vruchtbare schoot tot rijpheid zal komen” De akoestiek van de kerk liet zijn stem dreigend klinken. “De echtgenote zal er voor zorgen dat haar vruchtbare akker steeds openligt voor bezaaiing. “Priester Leonard zweeg even en keek rond in de volle kerk. Enkele baby’s jengelden, maar hij stelde vast dat de parochianen heel aandachtig luisterden. “Als je over seks begint dan luisteren ze wel”, dacht hij en hij ging verder: “In de biechtstoel hoor ik vaak dat mannen hun zaad verspillen in onvruchtbare akkers, of dat vrouwen zich laten bezaaien door onvruchtbaar zaad.” Hij kuchte even: “Het is normaal dat de herder van zijn schapen houdt. Heeft de Heer zelf niet gezegd dat de goede herder zijn schapen liefheeft. De Heer heeft ook begrip voor de eenzaamheid van de herder en zijn vrouw. De Heer laat toe dat deze kleine zonde bedreven wordt, maar enkel als de zonde gebiecht wordt. Het is door een oprechte straf en boetedoening dat de Heer de zonde zal vergeven”

Père Leonard dronk een glas rode landwijn in zijn sacristie. Hij had de misdienaars al naar huis gestuurd. Hij vroeg zich peinzend af of de gelovigen wel iets begrepen hadden van zijn preek toen er op zijn deur gekopt werd. Aneline, de vrouw van herder Jean Valras, begroette hem beleefd en vroeg om audiëntie. Het was een mooie jonge vrouw met glimmend lang zwart haar dat ze in een dikke staart op haar rug droeg. Ze had brede heupen en een mooie ronde derriere. “Mon Père, ik heb gezondigd” fluisterde ze bedeesd. “Vertel maar vrouw, lucht uw hart maar.” Ze zweeg lange tijd en toen de priester ongeduldig werd stamelde ze “Ik heb mijn akker laten bezaaien met onvruchtbaar zaad.” Ze had haar ogen naar de grond gericht. Père Leonard was niet verbaasd. In deze commune van herders waren de koppels vaak voor weken en maanden gescheiden. Het was gebruikelijk dat de herders een geit namen om hun vleselijke lusten te bevredigen eerder nog dan een schaap. De kut van een geit was volgens kenners nog lekkerder dan die van hun eigen vrouw. De vrouwen die thuis bleven hadden in dit dorp vaak een waakhond en het viel de priester op dat dit meestal een reu was. “Vertel wat er gebeurt is.” Commandeerde de priester. “Ik heb de hond meegenomen naar de stal achter ons huis en daar is hét gebeurd”. Wat is er precies gebeurd, vroeg de pastoor nu met aandrang. “Ik heb zijn geslacht gestreeld.. en daarna heb ik mij laten likken; “waar laten likken!?” Vroeg de biechtvader nu met ongeduld. “Tussen mijn benen mon Père, daar waar mijn akker is..” En toen?” “Toen heb ik mij op mijn knieën gezet en mijn rok omhoog geslagen… de hond heeft mij toen genomen en zijn zaad langdurig in mij gespoten.” De priester leunde achterover. Hij voelde zijn bloed sneller stromen “Doe je dit vaker?” Oui mon Père, bijna elke dag als mijn man er niet is” Père Leonard had allang begrepen dat in dit afgelegen dorp er alles aan gedaan werd om niet tot overspel te komen. Neuken met de hond of een geit was dan de beste optie en door iedereen aanvaard.
“Ik wil een echte straf mon Père”, onderbrak zij zijn overpeinzingen. “Een straf zoals mijn vader mij altijd gaf” en ze toonde haar handpalm. “Alleen zo’n straf geeft mij voldoening.” Père Leonard knikte, hij was geil geworden van deze biecht. Hij keek naar de volle billen van deze zondares. “Ja daar”, zei ze en ze legde haar hand op haar billen.
“Buig over deze bidstoel”, commandeerde de priester. De herderin boog diep voorover en rolde haar lange rok tot over haar heupen.
Père Leonard keek verrukt naar de bolle witte kont en haar gezwollen flamoes. Ze had een clitoris zo groot als een pink en er liep een klein straaltje wit sap langs de binnenkant van haar dijen. “Houd u vast aan de bank!” commandeerde hij en met zijn vlakke hand gaf hij een krachtige slag op haar bil. Aneline zoog de lucht tussen haar tanden. Pats! Een nieuwe slag. De slagen volgde zich op in een traag tempo. Bij elke slag blies en zuchtte de zondares. In de stilte van de kerk was nu nog enkel de regelmatige klappen te horen en het gezucht van de gestrafte. De pastoor stak zijn hand tussen haar dijen en merkte dat ze sopte. “Ze gaat komen” begreep hij… Uit de sacristiekast nam hij een peddel. Het was een stijve lederen lap die aan een steel met handvat was bevestigd. Père Leonard gebruikte die wel vaker om misdienaren of catechismusleerlingen te kastijden als ze stout waren geweest. Aneline gilde verschrikt en nam de bidstoel stevig vast. “Kont omhoog en uw benen gespreid!” beval de priester. Ze stak haar dikke billen omhoog en daar volgde al de eerste slag. “Haarouwww… heeu .. heeurghhhh.. ” schreeuwde ze nu luider. Elke slag werd gevolgd door een langgerekte pijnlijke schreeuw. Haar billen waren vuurrood geworden. Père Leonard begon nu de binnenkant van haar dijen te bewerken met snelle slagen. Heel de zone rond haar kut werd rood geslagen. De priester stopte even…Aneline wist wat er ging komen en ze spande haar spieren. Splatch! De slag kwam recht op haar natte flamoes. “Aaaarghhhh neee” Aneline kreunde hevig van de pijn… splatch! Ze kromp ineen . “Omhoog!” beval hij haar…. Spatch!!… Ze voelde haar hele onderbuik in vuur staan. “Haaaaaarghh” Splatch!! Weer recht op haar kut.. Heughhh jaaaaaagh… De biechtvader richtte zich nu op haar stijve clit. Pats!! “Haaaaaouuwwww dat doet pijnnnnnn!!! “Maar de priester was onverbiddelijk: Splatsch!! De klappen kwamen sneller nu, hij voerde het tempo langzaam op telkens recht op haar clit. Aneline voelde diep in haar buik haar baarmoeder samentrekken en haar orgasme opkomen. Ze kon het niet meer tegenhouden: “Het koooooooooomt!!” schreeuwde ze. En opeens zakte ze door haar knieën. Haar hele lichaam schokte en bleef schokken. haar meidengeil spoot kletterend op de kerktegels terwijl ze diep en dierlijk kreunde.
Père Leonard liet haar een tijdje naschokken. Hij nam ondertussen uit de kast een potje vaseline ‘misdienaartjessmering’ zoals ze dat op het seminarie noemde. Als je als jonge knaap in de kerk carrière wilde maken dan wist je wat je te wachten stond. Père Leonard had als knaap ook al vaak smering gekregen en hij was in deze post benoemd dankzij zijn gewillige kontje.
“Trek uw billen open” gebood de priester: “ik ga de zonde eruit bannen”. De herderin trok haar billen uiteen en keek eventjes naar achter. Père Leonard had zijn soutane losgeknoopt. Hij trok zijn witte onderbroek op zijn knieën en zijn stijve paal zwiepte terug omhoog. Aneline schrok “zijn geslacht was veel groter dan die van haar man. “Het lijkt wel een….een… paardenlul” dacht ze ongerust. Hij smeerde haar poepgat rijkelijk in met vaseline en drukte daarna zijn paarse gezwollen eikel met zijn duim in haar anus. Tot zijn verbazing floepte die er gemakkelijk in. Dan duwde hij verder en in één beweging schoof zijn 20 cm in de anustube. Aneline voelde hoe haar darmen werden herschikt om de paal binnen te krijgen. Ze zuchtte voldaan..Ze voelde zich helemaal opgevuld: “ Jaaaaaarghh ram de zonde er maar uit” kreunde ze hees. De priester trok zich bijna helemaal terug en stootte onbarmhartig door. De herderin kreunde hevig en bij elke stoot spoot ze straaltjes helder meidengeil uit haar kut. Ze bleef onafgebroken komen. De priester voelde het warme ejaculaat op zijn ballen sprietsen. Hij hield het niet meer en kneep zijn lul dicht: “op je knieën en mond open” commandeerde hij. Hij voelde de druk op zijn lul toenemen: “Zaad van Christus” sprak de priester. “Amen” repliceerde de zondares automatisch en ze sperde haar mond open. Uit de grote eikelspleet gulpte en spoot het sperma straal na straal in haar mond. Aneline slikte en kokhalsde. Ze hield echter haar beide handen onder haar mond zodat het heilige zaad niet op de grond zou lopen. Toen hij uitgespoten was likte ze haar handen af en vervolgens zoog ze de laatste restjes uit zijn druipende lul.
“De heer heeft uw zonden vergeven” sprak de priester plechtig. “De Heer weet ook dat uw vlees zwak is en u de zonde zal herhalen opnieuw en opnieuw, maar als u hier regelmatig boette komt doen zal uw ziel rein blijven.” “Wanneer moet ik dan terugkomen?” Vroeg de herderin wat schaapachtig. “Komt u volgende week maar om dezelfde tijd” Aneline glimlachte: “Bedankt dat u mij wil helpen met zoveel aandacht voor mijn ziel.” “Geen dank mijn kind. Het is onze taak om de noden van uw ziel te bevredigen”.

Loading

2 reacties

  1. Goed verhaal. Ik hoop op een vervolg


Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *